Kontrola dostępu i RCP

W związku z dużym naciskiem na bezpieczeństwo osób i mienia w instytucjach publicznych, firmach a także domach prywatnych, coraz większą popularność zyskują kompleksowe systemy kontroli dostępu. System taki zapewnia kontrolę dostępu do pomieszczeń, nadzór na przepływem osób pomiędzy poszczególnymi strefami lub budynkami, a także monitorowanie ruchu w danym obszarze.

Elektroniczne systemy kontroli dostępu najczęściej składają się z następujących części:

  • urządzenia weryfikujące
  • oprogramowanie
  • urządzenia blokujące

Jak działa system KD

Gdy osoba chce wejść do określonej strefy musi zostać zweryfikowana przez odpowiednie urządzenie. Takie urządzenie, czytnik stand-alone lub kontroler, ma za zadanie identyfikację tej osoby i sprawdzenie czy spełnione są warunki, określające zezwolenie na dostęp do strefy. Następnie, po poprawnej weryfikacji, w przypadku zezwolenia na wejście, urządzenie uruchamia elementy blokujące, które otwierają drzwi.

Często system kontroli dostępu realizuje również zadania systemu rejestracji czasu pracy, ponieważ urządzenia KD posiadają również funkcje RCP. Połączenie tych dwóch systemów w jeden jest znaczącym ułatwieniem dla administratora a także dla pracowników, ponieważ zamiast dwóch kart posiadają tylko jedną.

Zapraszamy do współpracy.